Länkar

Fibor



www.fibor.org

FIBOR - Företag inom byggnadsvård och restaurering. FIBOR erbjuder fastighetsägare möjlighet att hitta konsulter och entreprenörer med dokumenterad kompetens inom byggnadsvård.



Företagarna



www.foretagarna.se

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation, med ca 80 000 medlemmar i vårt nätverk. Vi är en nationell organisation med lokala nätverk i Sveriges samtliga kommuner. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag i Sverige. Viktigt är då att klargöra sambandet mellan företagande, tillväxt och välstånd.



Kabelanvisning

kabelanvisning

www.kabelanvisning.com

Sveriges elnätbolag - TeliaSonera - Sveriges kommuner har under åren samarbetat för att få ner ledningsskadorna i landet. Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Skall du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar? Ring din lokala ledningsägare.